รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 14

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 ในรอบ 6 เดือน   1 เม.ย. 64 19
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563   2 พ.ย. 63 18
รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2563   1 ก.ค. 63 58
รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2563   1 มิ.ย. 63 29
รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2563   1 พ.ค. 63 29
รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2563   1 เม.ย. 63 27
รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563   1 มี.ค. 63 25
รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2563   1 ก.พ. 63 25
รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2562   1 ม.ค. 63 32
รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562   1 ธ.ค. 62 27
รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562   1 พ.ย. 62 29
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน 30 กันยายน 2562   30 ก.ย. 62 37
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2562   10 เม.ย. 62 38
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2561   13 มี.ค. 62 29