แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 9

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2563   1 ต.ค. 62 18
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2561   2 ต.ค. 60 19