ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี


ออนไลน์ : 9

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี วันที่ โหลด
ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริต ปี 2564   1 เม.ย. 64 183
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2563   1 ก.ค. 63 78
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2561   1 ต.ค. 61 53
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2562   1 ต.ค. 61 54