ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี


ออนไลน์ : 28

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี วันที่ โหลด
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2563   1 ก.ค. 63 41
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2561   1 ต.ค. 61 16
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2562   1 ต.ค. 61 15