การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 8

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564   8 เม.ย. 64 48
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2561   1 ต.ค. 61 36
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2560   1 ต.ค. 60 38