อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 2

โครงการฝึกอบรม แรงงานผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่สนใจ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพฯ

โครงการฝึกอบรม แรงงานผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่สนใจ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ ประจำปี 2565 วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้ ดร. วรรณการต์ บ้านประสพโชค บ้านหนองแวง ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม... วันที่ 5 ก.ค. 65 (ดูู 19)

กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา" ซ่อมแซมบ้านพักอาศัย

กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา" ซ่อมแซมบ้านพักอาศัย ในครัวเรือน นายสุด แสนคำ ณ บ้านนาดี หมู่ 13 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม... วันที่ 28 มิ.ย. 65 (ดูู 14)

มอบเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย (ประเภทวาตภัย) 2565

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 "องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ" ได้มอบเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย (ประเภทวาตภัย) แก่ประชาชนในตำบลบรบือ หมู่ที่ 4,9 และหมู่ที่ 11 ที่ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 5 ครัวเรือน... ... วันที่ 22 มิ.ย. 65 (ดูู 6)

โครงการอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565

วันที่ 16-17 มิ.ย. 65 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ จัดโครงการอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565 ให้กับ ผู้ใหญ่บ้าน,สมาชิก อบต.,อปพร,จิตอาสาพระราชทาน ในพื้นที่ ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม... วันที่ 17 มิ.ย. 65 (ดูู 7)

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิ.ย.2565

คณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ / พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิ.ย.2565 ณ หอประชุมอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม... วันที่ 3 มิ.ย. 65 (ดูู 8)

โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีสุข

โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีสุข ร่วมกับศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน และนายปรีชาพงศ์ ทองมี นายอำเภอบรบือ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทานในเขตพื้นที่อำเภอบรบือ ร่วมกิจกรรมกำจัดผักชวาและวัชพืช ปรั..... วันที่ 27 เม.ย. 65 (ดูู 41)

ครงการจัดแสดงนิทรรศการและตลาดนัดมันแกวบรบือ

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือได้จัดโครงการจัดแสดงนิทรรศการและตลาดนัดมันแกวบรบือ ณ ถนนร้านค้าชุมชนบริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ระหว่างวันที่ 9-12 เม.ย 2565 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารค..... วันที่ 9 เม.ย. 65 (ดูู 50)

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคการเกษตร การปลูกพืชสมุนไพร

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคการเกษตร การปลูกพืชสมุนไพร 9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ตำบลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม... วันที่ 9 ก.พ. 65 (ดูู 78)

ประชุมประจำเดือน มกราคม 2565 ท่านนายกมอบนโยบาย พร้อมแนะนำตัวเจ้าหน้าที่ อบต.บรบือ

ประชุมประจำเดือน มกราคม 2565 ท่านนายกมอบนโยบาย พร้อมแนะนำตัวเจ้าหน้าที่ อบต.บรบือ... วันที่ 24 ม.ค. 65 (ดูู 102)

ตรวจเยี่ยม และ มอบสิ่งของให้ผู้ยากไร้ ในเขต อบต.

นายนำชัย  ศักดิ์สกุลวัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ พร้อมทีมงานผู้บริหาร และพนักงาน ตรวจเยี่ยม และ มอบสิ่งของให้ผู้ยากไร้ ในเขต อบต.... วันที่ 21 ม.ค. 65 (ดูู 98)

กรมควบุคุมมลพิษ ติดตาม เสนอแนะ การกำจัดขยะมูลฝอย

กรมควบคุมมลพิษ​ ร่วมด้วย เทศบาลบรบือ  ตำบลบรบือ และตำบลหนองสิม  ติดตามตรวจสอบให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะนำต่อการดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย... วันที่ 20 ม.ค. 65 (ดูู 93)

งานมันแกวเงินล้าน 2564

งานมันแกวเงินล้าน 2564... วันที่ 29 ธ.ค. 64 (ดูู 168)

วันปิยะมหาราช 2564

นายวฤทธิ์  สารฤทธิ์คาม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อำเภอบรบือ... วันที่ 23 ต.ค. 64 (ดูู 123)

อบต.บรบือ ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและพ่นกำจัดแมลงตามคอกสัตว์ที่เกิดโรคระบาดลัมปีสกิน ในเขตตำบลบรบือ

นายวฤทธิ์  สารฤทธิคาม ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.บรบือ ร่วมกับ ปศุสัตว์ อำเภอบรบือ และเจ้าหน้าที่อบต.บรบือออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและพ่นกำจัดแมลงตามคอกสัตว์ที่เกิดโรคระบาดลัมปีสกิน ในเขตตำบลบรบือ... วันที่ 17 พ.ค. 64 (ดูู 414)

พีธีสมโภชโคมเทียมแก้วและเทียนมาฆประทีปพระราชทาน

พีธีสมโภชโคมเทียมแก้วและเทียนมาฆประทีปพระราชทาน ถวายเป็นพระราชกุศลในโครงการ "วันมาฆบูชาสืบสานพระศรัทธา องค์วรขัตติยราชนารี" วันที่ 25 ก.พ. 2564 ณ วัดหนองคูณวนาราม ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม... วันที่ 25 ก.พ. 64 (ดูู 438)

ออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เนื่องจากมีไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ปตท.บ้านหนองแวง และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เจ้าหน้าที่ อบต.บรบือนำโดย นายวฤทธิ์ สารฤทธิคาม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอบรบือ ออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เนื่องจากมีไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใช้บริการห้องน้ำ ปตท.บ้านหนองแวง และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบรบือขอความร่วมม..... วันที่ 3 ก.พ. 64 (ดูู 589)

ผู้ถูกคุมประพฤติบำเพ็ญประโยชน์ปรับสภาพภูมิทัศน์รอบสำนักงาน

ผู้ถูกคุมประพฤติบำเพ็ญประโยชน์ปรับสภาพภูมิทัศน์รอบสำนักงาน  ณ ศูนย์รับรายงานตัว อบต.บรบือ... วันที่ 15 ม.ค. 64 (ดูู 214)

โครงการ ฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน ผู้นำท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย

โครงการ ฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน ผู้นำท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ... วันที่ 3 ธ.ค. 63 (ดูู 283)

กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ 2563

พนักงาน อบต.บรบือ ร่วมกันไส่ปุ๋ย พรวนดินต้นไม้รอบสำนักงาน เนื่องใน วันรักต้นไม้แห่งชาติ 2563... วันที่ 22 ต.ค. 63 (ดูู 299)

พระครูปัญญาวราภรณ์ (พระอาจารย์ประเวศ) วัดป่าคลองมะลิ จังหวัดจันทบุรี เมตตาประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.บรบือ

พระครูปัญญาวราภรณ์ (พระอาจารย์ประเวศ) วัดป่าคลองมะลิ จังหวัดจันทบุรี เมตตาประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.บรบือ ... วันที่ 14 ต.ค. 63 (ดูู 1363)