องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ยินดีต้อนรับ www.borabuelocal.go.th
งานมันแกวเงินล้าน ประจำปี 2563

งานมันแกวเงินล้าน ประจำปี 2563   วันที่ 27 ธันวาคม 2563... วันที่ 27 ธ.ค. 62 (ดูู 7)

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ... วันที่ 17 ธ.ค. 62 (ดูู 8)

กิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันสงกรานต์

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันสงกรานต์ขึ้น  เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  และเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีเวทีการแสดงออก ในการร่วมกิจกรรม  ในวันที่ 13 เมษายน 2562  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ  โดยมี นายอนุวัฒน์..... วันที่ 14 ม.ย. 62 (ดูู 210)

โครงการท้องถิ่นอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในราชการที่9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี2561

โครงการท้องถิ่นอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในราชการที่9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี2561 วันที่ 13กรกฏาคม 2561ณ ที่สาธารณะบ้านนาดี โดยนางสาววิมลพรรณ ศรีมุงคุณผอ.กองการศึกษา เป็นพิธีกร กล่าวรายงานโดย นายจักรพันธ์ คนเพีย..... วันที่ 18 ก.ค. 61 (ดูู 212)

โครงการควบคุมและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในพิ้นที่ตำบลบรบือ

โครงการควบคุมและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลบรบือโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ  ร่วมกับอสม. สถานศึกษา โรงพยาบาลบรบือ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ออกมารณรงค์ ทำความสะอาดบริเวณที่เกิดน้ำขังและใส่ทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย ในตำบลบรบือทั้ง 14 หมู่บ้าน ในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561... วันที่ 6 ก.ค. 61 (ดูู 198)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยออกฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลบรบือทั้ง 14 หมู่บ้าน ในระหว่างวันที่ 23 - 27 เมษายน 2561... วันที่ 3 พ.ค. 61 (ดูู 243)

โครงการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์เรื่องการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคสัตว์

โครงการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์เรื่องการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคสัตว์ เมื่อ วันที่ 20 เมษายน 2561 โดยนายกิติเทพ หลูปรีชาเศรษฐ ปศุสัตว์อำเภอบรบือ เป็นประธาน เปิดโครงการ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 35 คน... วันที่ 3 พ.ค. 61 (ดูู 199)

พิธีถวายความอาลัย

พิธีถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 09.39 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ... วันที่ 26 ต.ค. 59 (ดูู 331)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อศักยภาพให้ ส.อบต.บรบือ ปีงบประมาณ 59

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อศักยภาพให้ ส.อบต.บรบือ ปีงบประมาณ 59... วันที่ 20 ต.ค. 59 (ดูู 335)

โครการคลองสวยน้ำใส

โครการคลองสวยน้ำใส... วันที่ 3 พ.ค. 59 (ดูู 334)

อบรมปศุสัตว์

กองส่งเสริมการเกษตร จัดฝึกอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ วันที่27เม.ย.2559 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ... วันที่ 3 พ.ค. 59 (ดูู 342)

งานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘

งานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี  ๒๕๕๘... วันที่ 26 ม.ค. 59 (ดูู 368)

โครงการจัดส่งทีมนักกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

โครงการจัดส่งทีมนักกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ  เข้าร่วมแข่งขัน   กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อำเภอบรบือ   (แข่งขันกีฬปีใหม่)  ครั้งที่ 9   อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2559... วันที่ 26 ม.ค. 59 (ดูู 436)