อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 8

วันปิยะมหาราช 2564

นายวฤทธิ์  สารฤทธิ์คาม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อำเภอบรบือ... วันที่ 23 ต.ค. 64 (ดูู 41)

อบต.บรบือ ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและพ่นกำจัดแมลงตามคอกสัตว์ที่เกิดโรคระบาดลัมปีสกิน ในเขตตำบลบรบือ

นายวฤทธิ์  สารฤทธิคาม ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.บรบือ ร่วมกับ ปศุสัตว์ อำเภอบรบือ และเจ้าหน้าที่อบต.บรบือออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและพ่นกำจัดแมลงตามคอกสัตว์ที่เกิดโรคระบาดลัมปีสกิน ในเขตตำบลบรบือ... วันที่ 17 พ.ค. 64 (ดูู 275)

พีธีสมโภชโคมเทียมแก้วและเทียนมาฆประทีปพระราชทาน

พีธีสมโภชโคมเทียมแก้วและเทียนมาฆประทีปพระราชทาน ถวายเป็นพระราชกุศลในโครงการ "วันมาฆบูชาสืบสานพระศรัทธา องค์วรขัตติยราชนารี" วันที่ 25 ก.พ. 2564 ณ วัดหนองคูณวนาราม ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม... วันที่ 25 ก.พ. 64 (ดูู 347)

ออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เนื่องจากมีไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ปตท.บ้านหนองแวง และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เจ้าหน้าที่ อบต.บรบือนำโดย นายวฤทธิ์ สารฤทธิคาม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอบรบือ ออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เนื่องจากมีไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใช้บริการห้องน้ำ ปตท.บ้านหนองแวง และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบรบือขอความร่วมม..... วันที่ 3 ก.พ. 64 (ดูู 434)

ผู้ถูกคุมประพฤติบำเพ็ญประโยชน์ปรับสภาพภูมิทัศน์รอบสำนักงาน

ผู้ถูกคุมประพฤติบำเพ็ญประโยชน์ปรับสภาพภูมิทัศน์รอบสำนักงาน  ณ ศูนย์รับรายงานตัว อบต.บรบือ... วันที่ 15 ม.ค. 64 (ดูู 128)

โครงการ ฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน ผู้นำท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย

โครงการ ฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน ผู้นำท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ... วันที่ 3 ธ.ค. 63 (ดูู 164)

กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ 2563

พนักงาน อบต.บรบือ ร่วมกันไส่ปุ๋ย พรวนดินต้นไม้รอบสำนักงาน เนื่องใน วันรักต้นไม้แห่งชาติ 2563... วันที่ 22 ต.ค. 63 (ดูู 175)

พระครูปัญญาวราภรณ์ (พระอาจารย์ประเวศ) วัดป่าคลองมะลิ จังหวัดจันทบุรี เมตตาประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.บรบือ

พระครูปัญญาวราภรณ์ (พระอาจารย์ประเวศ) วัดป่าคลองมะลิ จังหวัดจันทบุรี เมตตาประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.บรบือ ... วันที่ 14 ต.ค. 63 (ดูู 864)

ส่งมอบที่นอนน้ำ ยางพารา ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง

8 ตุลาคม 2563 ท่านปรีชาพงศ์ ทองมี นายอำเภอบรบือ ท่านผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขาบรบือ ท่านสาธารณสุขอำเภอบรบือ พร้อมด้วยนายวฤทธิ์ สารฤทธิคาม ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.บรบือ ร่วมส่งมอบที่นอนน้ำ ยางพารา ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง บ้านหนองคูณ ม.10 ต.บรบือ และ บ้านหนองคลอง ม.7 ต.หนองโก... วันที่ 8 ต.ค. 63 (ดูู 176)

โครงการฝึกอาชีพ"ทอผ้าไหมมัดหมี่ลายดอกแก้ว"

โครงการฝึกอาชีพ"ทอผ้าไหมมัดหมี่ลายดอกแก้ว" ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2563 ณ บ้านโคกล่าม ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม... วันที่ 15 ก.ย. 63 (ดูู 397)

โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมพระธาตุศรีเมือง เทศบาลตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม... วันที่ 11 ส.ค. 63 (ดูู 220)

โครงการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน(น้อมรำลึกพระคุณแม่)

โครงการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน(น้อมรำลึกพระคุณแม่)  วันที่  7  สิงหาคม  2563  ณ วัดบ้านโคกล่าม บ้านโคกล่าม ตำบลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม... วันที่ 7 ส.ค. 63 (ดูู 177)

โครงการ "ร่วมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน"

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ร่วมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" 24 กรกฎาคม 2563 ณ ที่สารธารณะบ้านนาดี... วันที่ 24 ก.ค. 63 (ดูู 122)

โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมาย การบังคับคดี การไกล่เกลี่ยแก่เกษตรกร และประชาชน

โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมาย การบังคับคดี การไกล่เกลี่ยแก่เกษตรกร และประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ... วันที่ 3 ก.ค. 63 (ดูู 157)

มอบเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย 29 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

มอบเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย 29 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ   ... วันที่ 29 มิ.ย. 63 (ดูู 119)

ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคามตรวจเยียม อบต.บรบือ และโรงเรียนอนุบาล ในช่วงสถานะการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID -19

29 มิถุนายน 2563 นายนิติศักดิ์ สมอารยพงค์ ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคามตรวจเยียม อบต.บรบือ และโรงเรียนอนุบาล เกี่ยวกับมาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่1/63 ในช่วงสถานะการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID -19 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ... วันที่ 29 มิ.ย. 63 (ดูู 184)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน 2563  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ... วันที่ 26 มิ.ย. 63 (ดูู 145)

โครงการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์(อสป.) เรื่องการดูแลเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคสัตว์

โครงการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์(อสป.) เรื่องการดูแลเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคสัตว์... วันที่ 29 พ.ค. 63 (ดูู 316)

ผู้ถูกคุมประพฤติบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อพร้อมให้บริการแก่ประชาชน ณ ศูนย์รับรายงานตัว องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

ผู้ถูกคุมประพฤติบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อพร้อมให้บริการแก่ประชาชน ณ ศูนย์รับรายงานตัว องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ   ... วันที่ 15 พ.ค. 63 (ดูู 153)

การดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำโดยเฉพาะช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน

การดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำโดยเฉพาะช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน... วันที่ 12 พ.ค. 63 (ดูู 412)