องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ยินดีต้อนรับ www.borabuelocal.go.th
โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมาย การบังคับคดี การไกล่เกลี่ยแก่เกษตรกร และประชาชน

โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมาย การบังคับคดี การไกล่เกลี่ยแก่เกษตรกร และประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ... วันที่ 3 ก.ค. 63 (ดูู 4)

มอบเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย 29 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

มอบเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย 29 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ   ... วันที่ 29 มิ.ย. 63 (ดูู 4)

ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคามตรวจเยียม อบต.บรบือ และโรงเรียนอนุบาล ในช่วงสถานะการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID -19

29 มิถุนายน 2563 นายนิติศักดิ์ สมอารยพงค์ ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคามตรวจเยียม อบต.บรบือ และโรงเรียนอนุบาล เกี่ยวกับมาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่1/63 ในช่วงสถานะการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID -19 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ... วันที่ 29 มิ.ย. 63 (ดูู 3)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน 2563  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ... วันที่ 26 มิ.ย. 63 (ดูู 6)

โครงการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์(อสป.) เรื่องการดูแลเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคสัตว์

โครงการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์(อสป.) เรื่องการดูแลเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคสัตว์... วันที่ 29 พ.ค. 63 (ดูู 22)

ผู้ถูกคุมประพฤติบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อพร้อมให้บริการแก่ประชาชน ณ ศูนย์รับรายงานตัว องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

ผู้ถูกคุมประพฤติบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อพร้อมให้บริการแก่ประชาชน ณ ศูนย์รับรายงานตัว องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ   ... วันที่ 15 พ.ค. 63 (ดูู 20)

การดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำโดยเฉพาะช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน

การดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำโดยเฉพาะช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน... วันที่ 12 พ.ค. 63 (ดูู 21)

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกผักสวนครัว 24 เมษายน 2563

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกผักสวนครัว  24 เมษายน 2563... วันที่ 24 ม.ย. 63 (ดูู 39)

ปรับภูมิทัศน์หน้า อบต.

ปรับภูมิทัศน์หน้า อบต.... วันที่ 20 ม.ย. 63 (ดูู 33)

สรงน้ำพระวันสงกรานต์ 13 เมษายน

สรงน้ำพระวันสงกรานต์  13 เมษายน... วันที่ 13 ม.ย. 63 (ดูู 36)

พ่นยาฆ่าเชื้อฯ บ้านซำแฮด, บ้านโคกกลาง

พ่นยาฆ่าเชื้อฯ บ้านซำแฮด, บ้านโคกกลาง  วันที่ 7 เมษายน 2563... วันที่ 7 ม.ย. 63 (ดูู 45)

พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคติดเชื้อโคโรน่า (covid-19) ในสถานที่ทำงาน

... วันที่ 2 ม.ย. 63 (ดูู 28)

โครงการจิตอาสาวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2563

โครงการจิตอาสาวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2563... วันที่ 18 มี.ค. 63 (ดูู 31)

โครงการอบรมความรู้ในการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง วันที่ 11 มีนาคม 2563... วันที่ 11 มี.ค. 63 (ดูู 43)

อบรมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่น 2563

... วันที่ 2 มี.ค. 63 (ดูู 31)

โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข

... วันที่ 25 ก.พ. 63 (ดูู 25)

งานมันแกวเงินล้าน ประจำปี 2563

งานมันแกวเงินล้าน ประจำปี 2563   วันที่ 27 ธันวาคม 2563... วันที่ 27 ธ.ค. 62 (ดูู 63)

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ... วันที่ 17 ธ.ค. 62 (ดูู 49)

กิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันสงกรานต์

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันสงกรานต์ขึ้น  เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  และเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีเวทีการแสดงออก ในการร่วมกิจกรรม  ในวันที่ 13 เมษายน 2562  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ  โดยมี นายอนุวัฒน์..... วันที่ 14 ม.ย. 62 (ดูู 406)

โครงการท้องถิ่นอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในราชการที่9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี2561

โครงการท้องถิ่นอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในราชการที่9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี2561 วันที่ 13กรกฏาคม 2561ณ ที่สาธารณะบ้านนาดี โดยนางสาววิมลพรรณ ศรีมุงคุณผอ.กองการศึกษา เป็นพิธีกร กล่าวรายงานโดย นายจักรพันธ์ คนเพีย..... วันที่ 18 ก.ค. 61 (ดูู 255)