องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ยินดีต้อนรับ www.borabuelocal.go.th
โครงการฝึกอาชีพ"ทอผ้าไหมมัดหมี่ลายดอกแก้ว"

โครงการฝึกอาชีพ"ทอผ้าไหมมัดหมี่ลายดอกแก้ว" ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2563 ณ บ้านโคกล่าม ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม... วันที่ 15 ก.ย. 63 (ดูู 6)

โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมพระธาตุศรีเมือง เทศบาลตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม... วันที่ 11 ส.ค. 63 (ดูู 6)

โครงการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน(น้อมรำลึกพระคุณแม่)

โครงการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน(น้อมรำลึกพระคุณแม่)  วันที่  7  สิงหาคม  2563  ณ วัดบ้านโคกล่าม บ้านโคกล่าม ตำบลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม... วันที่ 7 ส.ค. 63 (ดูู 13)

โครงการ "ร่วมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน"

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ร่วมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" 24 กรกฎาคม 2563 ณ ที่สารธารณะบ้านนาดี... วันที่ 24 ก.ค. 63 (ดูู 11)

โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมาย การบังคับคดี การไกล่เกลี่ยแก่เกษตรกร และประชาชน

โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมาย การบังคับคดี การไกล่เกลี่ยแก่เกษตรกร และประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ... วันที่ 3 ก.ค. 63 (ดูู 28)

มอบเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย 29 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

มอบเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย 29 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ   ... วันที่ 29 มิ.ย. 63 (ดูู 20)

ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคามตรวจเยียม อบต.บรบือ และโรงเรียนอนุบาล ในช่วงสถานะการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID -19

29 มิถุนายน 2563 นายนิติศักดิ์ สมอารยพงค์ ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคามตรวจเยียม อบต.บรบือ และโรงเรียนอนุบาล เกี่ยวกับมาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่1/63 ในช่วงสถานะการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID -19 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ... วันที่ 29 มิ.ย. 63 (ดูู 34)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน 2563  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ... วันที่ 26 มิ.ย. 63 (ดูู 23)

โครงการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์(อสป.) เรื่องการดูแลเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคสัตว์

โครงการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์(อสป.) เรื่องการดูแลเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคสัตว์... วันที่ 29 พ.ค. 63 (ดูู 46)

ผู้ถูกคุมประพฤติบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อพร้อมให้บริการแก่ประชาชน ณ ศูนย์รับรายงานตัว องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

ผู้ถูกคุมประพฤติบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อพร้อมให้บริการแก่ประชาชน ณ ศูนย์รับรายงานตัว องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ   ... วันที่ 15 พ.ค. 63 (ดูู 37)

การดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำโดยเฉพาะช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน

การดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำโดยเฉพาะช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน... วันที่ 12 พ.ค. 63 (ดูู 42)

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกผักสวนครัว 24 เมษายน 2563

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกผักสวนครัว  24 เมษายน 2563... วันที่ 24 ม.ย. 63 (ดูู 68)

ปรับภูมิทัศน์หน้า อบต.

ปรับภูมิทัศน์หน้า อบต.... วันที่ 20 ม.ย. 63 (ดูู 58)

สรงน้ำพระวันสงกรานต์ 13 เมษายน

สรงน้ำพระวันสงกรานต์  13 เมษายน... วันที่ 13 ม.ย. 63 (ดูู 54)

พ่นยาฆ่าเชื้อฯ บ้านซำแฮด, บ้านโคกกลาง

พ่นยาฆ่าเชื้อฯ บ้านซำแฮด, บ้านโคกกลาง  วันที่ 7 เมษายน 2563... วันที่ 7 ม.ย. 63 (ดูู 66)

พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคติดเชื้อโคโรน่า (covid-19) ในสถานที่ทำงาน

... วันที่ 2 ม.ย. 63 (ดูู 51)

โครงการจิตอาสาวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2563

โครงการจิตอาสาวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2563... วันที่ 18 มี.ค. 63 (ดูู 46)

โครงการอบรมความรู้ในการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง วันที่ 11 มีนาคม 2563... วันที่ 11 มี.ค. 63 (ดูู 66)

อบรมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่น 2563

... วันที่ 2 มี.ค. 63 (ดูู 45)

โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข

... วันที่ 25 ก.พ. 63 (ดูู 41)