องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000006
วันนี้ 000003
วานนี้ 000021
เดือนนี้ 000475
เดือนก่อน 000680
ปีนี้ 000475
ปีก่อน 006425
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ประกาศ/คำสั่ง
  การยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามข้อ 2(2) )(3)(4) และ(5)และหนังสือการแจ้งในข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงธารณสุขกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2559 พ.ศ.2564 - 30 พ.ย. 64(ดู 32) 
  ประชาสัมพันธ์งบประมาณที่ได้รับ การเบิกจ่ายเงินและงบประมาณที่ได้สนับสนุนโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริการส่วนตำบบรบือ - 29 พ.ย. 64(ดู 29) 
  ประชาสัมพันธ์ขอเชิญกลุ่มผู้สนใจส่งโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บรบือ ประจำปีงบประมาณ 2565 - 17 พ.ย. 64(ดู 42) 
  ขั้นตอนการทิ้งขยะมูลฝอย - 9 พ.ย. 64(ดู 39) 
  บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ - 22 ต.ค. 64(ดู 74) 
  บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ - 22 ต.ค. 64(ดู 54) 
  ประกาศเ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งฯ - 14 ต.ค. 64(ดู 48) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 - 10 ม.ค. 65(ดู 6) 
  ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม2564 - 4 ม.ค. 65(ดู 5) 
  ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลว.24พ.ค.61 - 1 ธ.ค. 64(ดู 17) 
  ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลว.24พ.ค.61 - 1 พ.ย. 64(ดู 22) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 - 28 ต.ค. 64(ดู 38) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างหนองแวงสาธารณะฝั่งทิศตะวันออกฯ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๔ - 21 ต.ค. 64(ดู 34) 
  จัดตั้งศูนย์ประสานงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ - 1 ต.ค. 64(ดู 57) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน2564 - 3 พ.ค. 64(ดู 259) 
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านเหล่าโง้ง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (bidding) - 30 เม.ย. 64(ดู 284) 
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาดี หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (bidding) - 30 เม.ย. 64(ดู 268) 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม2564 - 1 เม.ย. 64(ดู 290) 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 - 1 มี.ค. 64(ดู 380) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสรางถนนคอนกรีตเสริเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ท้องถิ่น มค.ถ.๖๗-๐๐๓ สายบ้านนาดี หมู่ที่ ๑๓ -บ้านโคกกลาง ตำบลบรบือฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารจ้างด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - 11 ก.พ. 64(ดู 381) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.๖๗-๐๐๖ สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๓ -บ้านหนองแสง ตำบลบรบือฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารจ้างด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - 11 ก.พ. 64(ดู 370) 
  • คำสั่ง

ภาพกิจกรรม

วันปิยะมหาราช 2564 (ดู 41)

อบต.บรบือ ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและพ่นกำจัดแมลงตามคอกสัตว์ที่เกิดโรคระบาดลัมปีสกิน ในเขตตำบลบรบือ (ดู 274)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 373)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 427)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ขนมกะหรี่ปั๊บไส้มันแกว (ดู 705)

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานติดตามการประเมินผลแผนป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน งบประมาณ 2564 : [29 เม.ย. 64]
  แบบสรุปความพึงพอใจ 2563 : [23 เม.ย. 64]
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2564 : [8 เม.ย. 64]
  การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 : [8 เม.ย. 64]
  องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ใสสะอาด : [5 เม.ย. 64]
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2564 : [2 เม.ย. 64]
  ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริต ปี 2564 : [1 เม.ย. 64]
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.64) : [1 เม.ย. 64]
  แจ้งเวียนมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน : [1 เม.ย. 64]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การปฏิบัติงาน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เลือกตั้ง