ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ อบต.บรบือ


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ อบต.บรบือ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ อบต.บรบือ
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 26 สิงหาคม 64   View : 38
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :