จัดตั้งศูนย์ประสานงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: จัดตั้งศูนย์ประสานงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ
เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 1 ตุลาคม 64   View : 58
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :