เรื่อง จัดตั้งประสานงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: เรื่อง จัดตั้งประสานงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประุจำองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ
เรื่อง จัดตั้งประสานงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 5 ตุลาคม 64   View : 7
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :