ขั้นตอนการทิ้งขยะมูลฝอย


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: ขั้นตอนการทิ้งขยะมูลฝอย

   
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการทิ้งขยะมูลฝอยติดเชื้อ     
1.       ทิ้งขยะติดเชื้อ(เข็ม หน้ากากอนามัย พลาสเตอร์ วัสดุอื่นๆ ที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง เป็นต้น) ในถุงขยะสีแดงหรือถุงสีดำ โดยดำเนินการซ้อนถุง 2 ชั้น   
2.       ทิ้งขยะติดเชื้อ บรรจุไม่เกิน 3ใน 4 ส่วนของถุง 
3.       ในแต่ละวันควรเก็บรวบรวมขยะ และราดด้วยสารฆ่าเชื้อ เช่น น้ำยาฟอกขาว ( ใช้น้ำยาฟอกขาว 1 ส่วน เจือจางในน้ำ 9 ส่วน)
แอกอฮอล์  70 เปอร์เซ็น หรือสารทำความสะอาด เป็นต้น โดยราดที่ขยะติดเชื้อให้ชุ่ม
4.       ผูกมัดเชือกที่คอถุงให้แน่น กรณีที่ เป็นถุงเป็นสีดำให้มัดด้วยเชือกสีแดง หรือติดป้ายระบุว่า “ขยะติดเชื้อ”
แล้วนำไป
ทิ้งในถังขยะสีแดงที่ระบุว่าถังขยะติดเชื้อ


***หมายเหตุ : ขยะที่เป็นของมีคม เช่น เข็มฉีดยา หลอดแก้ว ให้แยกใส่ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดป้องกันการแทง ทะลุจากของมีคมได้ เช่น กล่องพลาสติก ติดป้ายว่า “ของมีคมติดเชื้อ” บรรจุไม่เกิน 3 ใน 4 ส่วน ปิดฝาให้ แน่น แล้วดำเนินการตามขั้นตอน 1-5
 
โพสโดย :   วันที่ : 9 พฤศจิกายน 64   View : 20
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :