องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ยินดีต้อนรับ www.borabuelocal.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ 21 หมู่ 15
ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130
โทรศัพท์/โทรสาร 043-770534 
www.borabuelocal.go.th
email : borabue534@gmail.com 

facebook องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

        แผนที่ตั้ง หน่วยงาน 
View : 661