วันปิยะมหาราช 2564


ออนไลน์ : 4

Gallery :: วันปิยะมหาราช 2564
นายวฤทธิ์  สารฤทธิ์คาม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อำเภอบรบือ
วันที่ : 23 ตุลาคม 64   View : 24