ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม


ออนไลน์ : 3

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ปลดล็อค) 22 มี.ค. 64 13
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 1 มี.ค. 64 27
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ 25 ธ.ค. 63 112
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 23 ธ.ค. 63 101
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาประเพณีปีใหม่ ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2564 8 ธ.ค. 63 102
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง งบประมาณ พ.ศ.2564 2 ธ.ค. 63 103
แผนการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 และรายงานการรับจ่ายเงิน ของกองทุนประกันสุขภาพ อบต.บรบือ 18 พ.ย. 63 22
การยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 2(2) (3) (4) และ(5) และหนังสือรับรองการแจ้งในข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงสาธารณสุขกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หน้งสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2559 17 พ.ย. 63 98
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564 11 พ.ย. 63 212
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญกลุ่มผู้สนใจส่งโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บรบือ 16 ต.ค. 63 71
รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ 7 ต.ค. 63 118
การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น(เพิ่มเติม) 16 ก.ย. 63 119
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 19 ส.ค. 63 74
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 17 ส.ค. 63 154
รับสมัครบุคคเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 5 ส.ค. 63 94
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร 17 ก.ค. 63 121
กำหนดโครงสร้างส่วราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ 8 มิ.ย. 63 86
เชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอกร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ประจำปีงบประมาณ 2563 1 มิ.ย. 63 78
ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาล อบต.บรบือ ประจำปี 2563 12 พ.ค. 63 42
รับสมัครนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.บรบือ ออนไลน์ 7 พ.ค. 63 138
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.บรบือ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3 เม.ย. 63 168
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สถานที่สอบ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 เม.ย. 63 85
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 12 มี.ค. 63 81
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.บรบือ 4 มี.ค. 63 167
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และสถานที่สอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 27 ก.พ. 63 186
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 6 ก.พ. 63 215
ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2563 8 พ.ย. 62 106
ผลคะแนนประเมินประสิทธิภาพ LPA 2562 24 ต.ค. 62 121
รายงานสรุปความพีงพอใจผู้มาติดต่อราชการ ประจำปี 2562 2 ต.ค. 62 24
ประกาศรายผู้มีสิทธิสอบ 12 ก.ย. 62 65