ขอเชิญเที่ยวงาน เทศกาลมันแกวหวาน และมหกรรมปศุสัตว์อีสาน ครั้งที่ 2 24-26 กุมภาพันธ์ 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล​​ 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00013
วันนี้ 00023
วานนี้ 00032
เดือนนี้ 00653
เดือนก่อน 01128
ปีนี้ 04277
ปีก่อน 07767
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวงานสภาฯ
  • ข่าวรับสมัคร
  • ประกาศ/คำสั่ง
  กิจกรรม " MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ " - 18 มี.ค. 2567(ดู 149) 
  ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.1 - 4 มี.ค. 2567(ดู 47) 
  ผลการประกวดคำขวัญตำบลบรบือเนื่องในเทศกาลมันแกวหวานมหกรรมปศุสัตว์อีกสาน ครั้งที่ 2 - 20 ก.พ. 2567(ดู 170) 
  รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตตำบลบรบือ ปีการศึกษา 2567 - 12 ก.พ. 2567(ดู 170) 
  เชิญเข้าร่วมประกวด ควายไทย และวัวบรามัน ภายในตำบลบรบือ - 2 ก.พ. 2567(ดู 240) 
  ขอเชิญโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตอำเภอบรบือ ร่วมประกวด "โครงงานการแปรรูปอาหารจากมันแกว" เนื่องในงานเทศกาลมันแกวหวานและมหกรรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2 - 2 ก.พ. 2567(ดู 191) 
  ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกินมันแกว เนื่องในงานเทศกาลมันแกวหวานและมหกรรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2 - 2 ก.พ. 2567(ดู 265) 
  ประกาศ เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 4 ธ.ค. 2566(ดู 274) 
  กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2565 - 18 ม.ค. 2565(ดู 1078) 
  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 - 18 ม.ค. 2565(ดู 1005) 
  การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 - 18 ม.ค. 2565(ดู 908) 
  แจ้งประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 1/2565 - 18 ม.ค. 2565(ดู 1045) 
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 1/2565  - 18 ม.ค. 2565(ดู 943) 
  หนังสือนัดประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 1/2565 - 18 ม.ค. 2565(ดู 1200) 
  ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือพ้นจากตำแหน่ง - 1 พ.ย. 2566(ดู 451) 
  ให้เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ พ้นจากตำแหน่ง - 1 พ.ย. 2566(ดู 425) 
  แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ - 1 พ.ย. 2566(ดู 510) 
  แก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ - 1 พ.ย. 2566(ดู 334) 
  แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ - 1 พ.ย. 2566(ดู 374) 
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรบือ การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 - 6 ก.ย. 2566(ดู 502) 
  ประกาศผู้บนนะการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุกติดเครนฯ - 28 ส.ค. 2566(ดู 300) 
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายข้างร้านหมูไทย บ้านซำแฮด หมู่ ที่ ๒ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 19 ม.ค. 2567(ดู 278) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโคกกลาง – โคกดินแดง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม  - 19 ม.ค. 2567(ดู 215) 
  รถยนต์บรรทุกติดเครนไฮดรอลิค พร้อมชุดกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ - 7 ก.ค. 2566(ดู 550) 
  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 3/2564 - 9 มิ.ย. 2564(ดู 1432) 
  นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 - 9 มิ.ย. 2564(ดู 1362) 
  การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 - 1 เม.ย. 2564(ดู 1425) 
  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 / 2564 - 25 มี.ค. 2564(ดู 1441) 
  ซื้อวัสดุงานบ้านงานคร้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-18
  ซื้อวัสดุงานบ้านงานคร้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-11
  ซื้อวัสดุจัดเก็บอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-11
  ซื้อวัสดุงานบ้านงานคร้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-11
  ซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านผู้สูงอายุ (ห้องน้ำ) รายนายพอน ศรีภักดี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-17
  จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายแยกถนนสายโคกล่าม ? หนองแสง บ้านโคกล่าม หมู่ 8 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-11
  จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายข้างฟาร์มหมู บ้านโคกกลาง หมู่ 3 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-11

ภาพกิจกรรม

พิธีอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และพิธีเปิดจัดงานเทศกาลมันแกวหวานและมหกรรมปศุสัตว์อีสาน ครั้งที่ 2 (ดู 154)

ขบวนเงานปีใหม่ 2566 (ดู 358)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 1403)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 1422)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ชาใบหม่อน ผสมกระเจี๊ยบและหญ้าหวาน ออร์แกนิก (ดู 955)

ขนมกะหรี่ปั๊บไส้มันแกว (ดู 2705)

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานการติดตามการดำเนินงานปี 2567 (ครึ่งปีแรก) : [11 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2566 : [11 เม.ย. 2567]
  การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 : [9 เม.ย. 2567]
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้างฯหมวดงบลงทุน ปี พ.ศ. 2567 : [5 เม.ย. 2567]
  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี พ.ศ. 2567 : [5 เม.ย. 2567]
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี พ.ศ. 2566 : [5 เม.ย. 2567]
  ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบของเจ้าหน้าทีื่ ประจำปี พ.ศ. 2566 : [5 เม.ย. 2567]
  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy : [5 เม.ย. 2567]
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : [5 เม.ย. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การปฏิบัติงาน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

one stop service

-ita