องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00007
วันนี้ 00012
วานนี้ 00037
เดือนนี้ 00846
เดือนก่อน 00502
ปีนี้ 04867
ปีก่อน 07965
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวงานสภาฯ
  • ข่าวรับสมัคร
  • ประกาศ/คำสั่ง
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรบือ การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 - 6 ก.ย. 2566(ดู 37) 
  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า - 5 ก.ค. 2566(ดู 142) 
  ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ... - 9 มิ.ย. 2566(ดู 164) 
  แบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ... - 9 มิ.ย. 2566(ดู 170) 
  เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต - 25 เม.ย. 2566(ดู 97) 
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ฯ - 5 เม.ย. 2566(ดู 251) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและสถานที่สอบ ประจำปี 2566 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู และตำแหน่ง ยาม - 3 เม.ย. 2566(ดู 127) 
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรบือ การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 - 6 ก.ย. 2566(ดู 34) 
  ประกาศผู้บนนะการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุกติดเครนฯ - 28 ส.ค. 2566(ดู 26) 
  ประกาศการขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2566 - 3 ก.ค. 2566(ดู 132) 
  ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 - 20 มี.ค. 2566(ดู 213) 
  รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารว่าง - 14 มี.ค. 2566(ดู 178) 
  รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือราชการประเภทอื่น - 14 มี.ค. 2566(ดู 176) 
  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี2564-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4) - 1 มี.ค. 2566(ดู 124) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผลการปรกวดราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางสงกรานต์รีสอร์ท บ้านซำแฮด หมู่ที่ 15 - 22 ส.ค. 2566(ดู 57) 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566 - 3 เม.ย. 2566(ดู 74) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาห้องประชุมสภา อบต.บรบือ ณ สำนักงาน อบต.บรบือ - 17 มี.ค. 2566(ดู 208) 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 - 1 มี.ค. 2566(ดู 68) 
  ประกาศผลผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.11 - 22 ก.พ. 2566(ดู 63) 
  ประกาศผลผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.15 - 22 ก.พ. 2566(ดู 68) 
  ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.๖๗-๐๐๓ สายนาดี - โคกกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ณ บ้านนาดี หมู่ที่ ๑๓ - 21 ก.พ. 2566(ดู 71) 
  ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-19
  ซื้อวัสดุสำนักงาน งานสังคมสงเคาะห์ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-19
  ซื้อวัสดุสำนักงาน งานวางแผนสถิติและวิชาการ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-19
  ซื้อวัสดุสำนักงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-19
  ซื้อวัสดุสำนักงาน งานตรวจสสอบภายใน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-19
  ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-19
  ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-19

ภาพกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ดู 38)

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 (ดู 620)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 988)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 1024)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ชาใบหม่อน ผสมกระเจี๊ยบและหญ้าหวาน ออร์แกนิก (ดู 499)

ขนมกะหรี่ปั๊บไส้มันแกว (ดู 2042)

ดาวน์โหลดใหม่

  แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 : [27 เม.ย. 2566]
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2565 : [27 เม.ย. 2566]
  การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 : [20 เม.ย. 2566]
  รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากร 2565 : [20 เม.ย. 2566]
  แบบฟอร์มการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล : [20 เม.ย. 2566]
  ข้อมูลสถิติการให้บริการประจำปี 2566 ราย 6 เดือน : [12 เม.ย. 2566]
  029 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566 : [12 เม.ย. 2566]
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบประจำปี 2566 : [11 เม.ย. 2566]
  035 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566 pdf : [11 เม.ย. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การปฏิบัติงาน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ita

-ita

เลือกตั้ง