ขอเชิญเที่ยวงาน เทศกาลมันแกวหวาน และมหกรรมปศุสัตว์อีสาน ครั้งที่ 2 24-26 กุมภาพันธ์ 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล​​ 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00008
วันนี้ 00028
วานนี้ 00024
เดือนนี้ 00377
เดือนก่อน 00652
ปีนี้ 05530
ปีก่อน 07767
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวงานสภาฯ
  • ข่าวรับสมัคร
  • ประกาศ/คำสั่ง
  ประกาศรายชื่อผุ้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม - 6 มิ.ย. 2567(ดู 33) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ประจำปีงบประมาณ 2567 - 4 มิ.ย. 2567(ดู 38) 
  ประชาสัมพันธ์การคัดแยกและรวบรวมขยะกำพร้า - 4 มิ.ย. 2567(ดู 44) 
  ประกาศ คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลบรบือ - 25 เม.ย. 2567(ดู 63) 
  กิจกรรม " MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ " - 18 มี.ค. 2567(ดู 225) 
  ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.1 - 4 มี.ค. 2567(ดู 128) 
  ผลการประกวดคำขวัญตำบลบรบือเนื่องในเทศกาลมันแกวหวานมหกรรมปศุสัตว์อีกสาน ครั้งที่ 2 - 20 ก.พ. 2567(ดู 250) 
  ประกาศ เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 4 ธ.ค. 2566(ดู 321) 
  กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2565 - 18 ม.ค. 2565(ดู 1120) 
  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 - 18 ม.ค. 2565(ดู 1041) 
  การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 - 18 ม.ค. 2565(ดู 949) 
  แจ้งประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 1/2565 - 18 ม.ค. 2565(ดู 1101) 
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 1/2565  - 18 ม.ค. 2565(ดู 985) 
  หนังสือนัดประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 1/2565 - 18 ม.ค. 2565(ดู 1262) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 9 พ.ค. 2567(ดู 202) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือและข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลผู้ดำรงตำ - 13 มี.ค. 2567(ดู 101) 
  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 11 ส.ค. 2564(ดู 1526) 
  การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานท้องถิ่น - 26 ต.ค. 2559(ดู 1480) 
  ประกาศผลการประกวดราคาก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกล่าม - หัวนา บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 11 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม - 6 มิ.ย. 2567(ดู 17) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวง ท้องถิ่นหมายเลข มค.ถ. ๖๗-๐๑๒ สายโคกล่าม - หนองแสง บ้านโคกล่าม หมู่ที่ ๘ - 6 มิ.ย. 2567(ดู 16) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ บ้าน ซําแฮด หมู่ที่ ๑๕ ตําบลบรบือ องค์การบริหารส่วนตําบลบรบือ อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม - 6 มิ.ย. 2567(ดู 18) 
  ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือพ้นจากตำแหน่ง - 1 พ.ย. 2566(ดู 555) 
  ให้เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ พ้นจากตำแหน่ง - 1 พ.ย. 2566(ดู 533) 
  แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ - 1 พ.ย. 2566(ดู 642) 
  แก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ - 1 พ.ย. 2566(ดู 394) 
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ - 12 มิ.ย. 2567(ดู 10) 
  ประกาศ แผนกาารจัดซื้อจัดจ้าง อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ - 28 พ.ค. 2567(ดู 28) 
  ประกาศยกเลิก โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 27 พ.ค. 2567(ดู 33) 
  ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกล่าม - หัวนา บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 11 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม - 24 พ.ค. 2567(ดู 30) 
  ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข มค.ถ.67-012 สายโคกล่าม – หนองแสง บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 8 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม - 24 พ.ค. 2567(ดู 39) 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2567 - 1 เม.ย. 2567(ดู 131) 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 - 1 มี.ค. 2567(ดู 101) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-06-12
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-06-12
  จ้างปรับปรุงถนน คสล. สายประปาหมู่บ้าน - นางสังวาล เสนใส บ้านนาดี หมู่ 13 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-12
  จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก สายหนองแวง - นาดี บ้านหนองแวง หมู่ 17 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-12
  จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายแยกเหล่าโง้ง - หนองแก - นางบรรจง ธุระทำ บ้านเหล่าโง้ง หมู่ 5 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-12
  จ้างปรับปรุงถนน คสล. สายทางแยกถนนแจ้งสนิท-หมู่บ้านวราวัลย์ บ้านหนองแวง หมู่ 16 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-11
  จ้างปรับปรุงถนน คสล. สายทางโคกล่าม - วังโจด บ้านโคกล่าม หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-11

ภาพกิจกรรม

Big Cleanning Day กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (ดู 30)

พิธีอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และพิธีเปิดจัดงานเทศกาลมันแกวหวานและมหกรรมปศุสัตว์อีสาน ครั้งที่ 2 (ดู 229)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 1455)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 1456)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ชาใบหม่อน ผสมกระเจี๊ยบและหญ้าหวาน ออร์แกนิก (ดู 1011)

ขนมกะหรี่ปั๊บไส้มันแกว (ดู 2771)

ดาวน์โหลดใหม่

  คำสั่งแต่งตัั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร : [12 มิ.ย. 2567]
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2566 : [29 เม.ย. 2567]
  แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 : [29 เม.ย. 2567]
  รายงานการติดตามการดำเนินงานปี 2567 (ครึ่งปีแรก) : [11 เม.ย. 2567]
  การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 : [9 เม.ย. 2567]
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้างฯหมวดงบลงทุน ปี พ.ศ. 2567 : [5 เม.ย. 2567]
  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี พ.ศ. 2567 : [5 เม.ย. 2567]
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี พ.ศ. 2566 : [5 เม.ย. 2567]
  ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบของเจ้าหน้าทีื่ ประจำปี พ.ศ. 2566 : [5 เม.ย. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การปฏิบัติงาน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

one stop service

-ita