ขอเชิญเที่ยวงาน เทศกาลมันแกวหวาน และมหกรรมปศุสัตว์อีสาน ครั้งที่ 2 24-26 กุมภาพันธ์ 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล​​ 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00007
วันนี้ 00031
วานนี้ 00042
เดือนนี้ 01147
เดือนก่อน 01159
ปีนี้ 02306
ปีก่อน 07767
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวงานสภาฯ
  • ข่าวรับสมัคร
  • ประกาศ/คำสั่ง
  ผลการประกวดคำขวัญตำบลบรบือเนื่องในเทศกาลมันแกวหวานมหกรรมปศุสัตว์อีกสาน ครั้งที่ 2 - 20 ก.พ. 2567(ดู 25) 
  รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตตำบลบรบือ ปีการศึกษา 2567 - 12 ก.พ. 2567(ดู 35) 
  เชิญเข้าร่วมประกวด ควายไทย และวัวบรามัน ภายในตำบลบรบือ - 2 ก.พ. 2567(ดู 88) 
  ขอเชิญโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตอำเภอบรบือ ร่วมประกวด "โครงงานการแปรรูปอาหารจากมันแกว" เนื่องในงานเทศกาลมันแกวหวานและมหกรรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2 - 2 ก.พ. 2567(ดู 50) 
  ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกินมันแกว เนื่องในงานเทศกาลมันแกวหวานและมหกรรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2 - 2 ก.พ. 2567(ดู 96) 
  ขอเชิญประกวดควายไทย รุ่น OPEN - 2 ก.พ. 2567(ดู 147) 
  ขอเชิญเข้าร่วมประกวดไก่ชนสวยงาม ในเทศกาลมันแกวหวานและงานมหกรรมปศุสัตว์อีสาน ครั้งที่2 - 2 ก.พ. 2567(ดู 52) 
  ประกาศ เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 4 ธ.ค. 2566(ดู 131) 
  กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2565 - 18 ม.ค. 2565(ดู 939) 
  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 - 18 ม.ค. 2565(ดู 851) 
  การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 - 18 ม.ค. 2565(ดู 656) 
  แจ้งประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 1/2565 - 18 ม.ค. 2565(ดู 901) 
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 1/2565  - 18 ม.ค. 2565(ดู 801) 
  หนังสือนัดประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 1/2565 - 18 ม.ค. 2565(ดู 1051) 
  ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือพ้นจากตำแหน่ง - 1 พ.ย. 2566(ดู 261) 
  ให้เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ พ้นจากตำแหน่ง - 1 พ.ย. 2566(ดู 245) 
  แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ - 1 พ.ย. 2566(ดู 296) 
  แก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ - 1 พ.ย. 2566(ดู 178) 
  แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ - 1 พ.ย. 2566(ดู 190) 
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรบือ การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 - 6 ก.ย. 2566(ดู 362) 
  ประกาศผู้บนนะการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุกติดเครนฯ - 28 ส.ค. 2566(ดู 160) 
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผลการปรกวดราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางสงกรานต์รีสอร์ท บ้านซำแฮด หมู่ที่ 15 - 22 ส.ค. 2566(ดู 357) 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566 - 3 เม.ย. 2566(ดู 355) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาห้องประชุมสภา อบต.บรบือ ณ สำนักงาน อบต.บรบือ - 17 มี.ค. 2566(ดู 496) 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 - 1 มี.ค. 2566(ดู 343) 
  ประกาศผลผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.11 - 22 ก.พ. 2566(ดู 304) 
  ประกาศผลผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.15 - 22 ก.พ. 2566(ดู 272) 
  ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.๖๗-๐๐๓ สายนาดี - โคกกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ณ บ้านนาดี หมู่ที่ ๑๓ - 21 ก.พ. 2566(ดู 291) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายข้างร้านหมูไทย บ้านซำแฮด หมู่ ที่ ๒ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 19 ม.ค. 2567(ดู 119) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโคกกลาง – โคกดินแดง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม  - 19 ม.ค. 2567(ดู 82) 
  รถยนต์บรรทุกติดเครนไฮดรอลิค พร้อมชุดกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ - 7 ก.ค. 2566(ดู 404) 
  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 3/2564 - 9 มิ.ย. 2564(ดู 1284) 
  นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 - 9 มิ.ย. 2564(ดู 1222) 
  การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 - 1 เม.ย. 2564(ดู 1293) 
  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 / 2564 - 25 มี.ค. 2564(ดู 1296) 
  ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อดำเนินตามโครงการตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-19
  จ้างเหมาประดับตกแต่งดอกไม้หน้าเวทีพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานรางวัลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-19
  จ้างเหมาจัดพานดอกไม้สีม่วง พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานรางวัลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-19
  ซื้อจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับงานเทศกาลมันแกวหวาน และมหกรรมปศุสัตว์อีสาน ครั้งที่ 2 ของ อบต.บรบือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-14
  ซื้อวัสดุเพื่อเตรียมงานพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานรางวัลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของ อบต.บรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-15
  ซื้อวัสดุเพื่อเตรียมงานพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานรางวัลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-14
  จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-13

ภาพกิจกรรม

พิธีอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และพิธีเปิดจัดงานเทศกาลมันแกวหวานและมหกรรมปศุสัตว์อีสาน ครั้งที่ 2 (ดู 5)

ขบวนเงานปีใหม่ 2566 (ดู 121)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 1264)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 1293)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ชาใบหม่อน ผสมกระเจี๊ยบและหญ้าหวาน ออร์แกนิก (ดู 814)

ขนมกะหรี่ปั๊บไส้มันแกว (ดู 2539)

ดาวน์โหลดใหม่

  ภาพงดรับของขวัญ No Gift Policy : [17 ม.ค. 2567]
  ประกาศเจตนารมณ์งดรับของขวัญ No Gift Policy : [17 ม.ค. 2567]
  คู่มือศูนย์บริการร่วม : [17 ต.ค. 2566]
  งบ 66 : [9 ต.ค. 2566]
  งบ 67 : [9 ต.ค. 2566]
  งบ 65 : [9 ต.ค. 2566]
  งบ 64 : [9 ต.ค. 2566]
  งบ 63 : [9 ต.ค. 2566]
  งบ 62 : [9 ต.ค. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การปฏิบัติงาน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

one stop service

-ita