ขอเชิญเที่ยวงาน เทศกาลมันแกวหวาน และมหกรรมปศุสัตว์อีสาน ครั้งที่ 2 24-26 กุมภาพันธ์ 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล​​ 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00004
วันนี้ 00008
วานนี้ 00026
เดือนนี้ 00438
เดือนก่อน 00877
ปีนี้ 04939
ปีก่อน 07767
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวงานสภาฯ
  • ข่าวรับสมัคร
  • ประกาศ/คำสั่ง
  ประกาศ คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลบรบือ - 25 เม.ย. 2567(ดู 41) 
  กิจกรรม " MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ " - 18 มี.ค. 2567(ดู 195) 
  ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.1 - 4 มี.ค. 2567(ดู 91) 
  ผลการประกวดคำขวัญตำบลบรบือเนื่องในเทศกาลมันแกวหวานมหกรรมปศุสัตว์อีกสาน ครั้งที่ 2 - 20 ก.พ. 2567(ดู 207) 
  รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตตำบลบรบือ ปีการศึกษา 2567 - 12 ก.พ. 2567(ดู 200) 
  เชิญเข้าร่วมประกวด ควายไทย และวัวบรามัน ภายในตำบลบรบือ - 2 ก.พ. 2567(ดู 276) 
  ขอเชิญโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตอำเภอบรบือ ร่วมประกวด "โครงงานการแปรรูปอาหารจากมันแกว" เนื่องในงานเทศกาลมันแกวหวานและมหกรรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2 - 2 ก.พ. 2567(ดู 221) 
  ประกาศ เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 4 ธ.ค. 2566(ดู 302) 
  กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2565 - 18 ม.ค. 2565(ดู 1101) 
  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 - 18 ม.ค. 2565(ดู 1026) 
  การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 - 18 ม.ค. 2565(ดู 933) 
  แจ้งประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 1/2565 - 18 ม.ค. 2565(ดู 1074) 
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 1/2565  - 18 ม.ค. 2565(ดู 969) 
  หนังสือนัดประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 1/2565 - 18 ม.ค. 2565(ดู 1237) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 9 พ.ค. 2567(ดู 34) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือและข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลผู้ดำรงตำ - 13 มี.ค. 2567(ดู 83) 
  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 11 ส.ค. 2564(ดู 1499) 
  การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานท้องถิ่น - 26 ต.ค. 2559(ดู 1462) 
  ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือพ้นจากตำแหน่ง - 1 พ.ย. 2566(ดู 512) 
  ให้เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ พ้นจากตำแหน่ง - 1 พ.ย. 2566(ดู 495) 
  แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ - 1 พ.ย. 2566(ดู 598) 
  แก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ - 1 พ.ย. 2566(ดู 369) 
  แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ - 1 พ.ย. 2566(ดู 441) 
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรบือ การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 - 6 ก.ย. 2566(ดู 525) 
  ประกาศผู้บนนะการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุกติดเครนฯ - 28 ส.ค. 2566(ดู 337) 
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2567 - 1 เม.ย. 2567(ดู 100) 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 - 1 มี.ค. 2567(ดู 67) 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2567 - 1 ก.พ. 2567(ดู 67) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายข้างร้านหมูไทย บ้านซำแฮด หมู่ ที่ ๒ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 19 ม.ค. 2567(ดู 320) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโคกกลาง – โคกดินแดง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม  - 19 ม.ค. 2567(ดู 239) 
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 18 ม.ค. 2567(ดู 39) 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2566 - 2 ม.ค. 2567(ดู 72) 
  ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-21
  จ้างโ่ครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำสายข้างที่ดินนายวัชระ แซ่อึ้ง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-21
  จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินสายแยกโคกกลาง - หนองแสง - นายบุญจันทร์ ปะกะสังข์ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-21
  โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ: 2024-05-21
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-05-17
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-05-17
  ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนสังกัด อบต.บรบือ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-16

ภาพกิจกรรม

Big Cleanning Day กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (ดู 5)

พิธีอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และพิธีเปิดจัดงานเทศกาลมันแกวหวานและมหกรรมปศุสัตว์อีสาน ครั้งที่ 2 (ดู 199)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 1421)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 1442)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ชาใบหม่อน ผสมกระเจี๊ยบและหญ้าหวาน ออร์แกนิก (ดู 979)

ขนมกะหรี่ปั๊บไส้มันแกว (ดู 2736)

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2566 : [29 เม.ย. 2567]
  แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 : [29 เม.ย. 2567]
  รายงานการติดตามการดำเนินงานปี 2567 (ครึ่งปีแรก) : [11 เม.ย. 2567]
  การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 : [9 เม.ย. 2567]
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้างฯหมวดงบลงทุน ปี พ.ศ. 2567 : [5 เม.ย. 2567]
  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี พ.ศ. 2567 : [5 เม.ย. 2567]
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี พ.ศ. 2566 : [5 เม.ย. 2567]
  ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบของเจ้าหน้าทีื่ ประจำปี พ.ศ. 2566 : [5 เม.ย. 2567]
  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy : [5 เม.ย. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การปฏิบัติงาน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

one stop service

-ita