องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล​​ 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00015
วันนี้ 00018
วานนี้ 00040
เดือนนี้ 01136
เดือนก่อน 00708
ปีนี้ 06968
ปีก่อน 07965
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวงานสภาฯ
  • ข่าวรับสมัคร
  • ประกาศ/คำสั่ง
  โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บรบือ รหัส กปท.L3881 - 24 พ.ย. 2566(ดู 8) 
  แผนการเงินประจำปีงบประมาณ 2567 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บรบือ รหัส กปท.L3881 - 24 พ.ย. 2566(ดู 7) 
  แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบอำนาจและมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำ ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล - 1 พ.ย. 2566(ดู 29) 
  โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลบรบือ ประจำปีงบ 2567 - 19 ต.ค. 2566(ดู 84) 
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรบือ การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 - 6 ก.ย. 2566(ดู 156) 
  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า - 5 ก.ค. 2566(ดู 278) 
  ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ... - 9 มิ.ย. 2566(ดู 271) 
  ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือพ้นจากตำแหน่ง - 1 พ.ย. 2566(ดู 36) 
  ให้เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ พ้นจากตำแหน่ง - 1 พ.ย. 2566(ดู 29) 
  แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ - 1 พ.ย. 2566(ดู 20) 
  แก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ - 1 พ.ย. 2566(ดู 20) 
  แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ - 1 พ.ย. 2566(ดู 22) 
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรบือ การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 - 6 ก.ย. 2566(ดู 156) 
  ประกาศผู้บนนะการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุกติดเครนฯ - 28 ส.ค. 2566(ดู 72) 
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผลการปรกวดราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางสงกรานต์รีสอร์ท บ้านซำแฮด หมู่ที่ 15 - 22 ส.ค. 2566(ดู 183) 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566 - 3 เม.ย. 2566(ดู 181) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาห้องประชุมสภา อบต.บรบือ ณ สำนักงาน อบต.บรบือ - 17 มี.ค. 2566(ดู 320) 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 - 1 มี.ค. 2566(ดู 176) 
  ประกาศผลผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.11 - 22 ก.พ. 2566(ดู 131) 
  ประกาศผลผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.15 - 22 ก.พ. 2566(ดู 121) 
  ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.๖๗-๐๐๓ สายนาดี - โคกกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ณ บ้านนาดี หมู่ที่ ๑๓ - 21 ก.พ. 2566(ดู 114) 
  จ้างเหมายานพาหนะประดับกระทงพร้อมเครื่องปั่นไฟ โครงการงานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-24
  เช่าชุด พร้อมเครื่องแต่งกายฯ โครงการงานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-24
  ซื้อวันดุ อุปกรณ์ ในการทำกระทง โครงการงานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-23
  ซื้อวัสดุ(สด) ในการกระทง โครงการงานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-24
  ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Laser Fuji Xerox P265dw กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-24
  ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์และกระเป๋าบรรจุเอกสาร และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรม โครงการค่ายเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (English camp) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-24
  ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการกระทง โครงการงานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-23

ภาพกิจกรรม

ลอยกระทง ประจำปี 2566 (ดู 3)

การแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลบรบือ ปีงบประมาณ 2567 (ดู 96)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 1090)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 1126)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ชาใบหม่อน ผสมกระเจี๊ยบและหญ้าหวาน ออร์แกนิก (ดู 616)

ขนมกะหรี่ปั๊บไส้มันแกว (ดู 2233)

ดาวน์โหลดใหม่

  คู่มือศูนย์บริการร่วม : [17 ต.ค. 2566]
  งบ 66 : [9 ต.ค. 2566]
  งบ 67 : [9 ต.ค. 2566]
  งบ 65 : [9 ต.ค. 2566]
  งบ 64 : [9 ต.ค. 2566]
  งบ 63 : [9 ต.ค. 2566]
  งบ 62 : [9 ต.ค. 2566]
  งบ 61 : [9 ต.ค. 2566]
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [6 ต.ค. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การปฏิบัติงาน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

one stop service

-ita