ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ อบต.บรบือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (bidding)


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ อบต.บรบือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ อบต.บรบือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (bidding)
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 3 กันยายน 64   View : 29
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :