องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

ร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน


ออนไลน์ : 5

ร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
เรื่อง :  
รายละเอียด :  
ชื่อผู้ส่งเรือง :  
ที่อยู่ :  
เบอร์โทร :  
 

 

ไฟล์ :
อักขระ :