องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 8

Big Cleanning Day กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ นำโดย นายนำชัย ศักดิ์สกุลวัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ส.ต.อ. ธีรัตน์ ชาเรืองฤทธิ์ ท้องถิ่นอำเภอบรบือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้าง และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) จัดกิจกรรรมรณรงค..... วันที่ 16 พ.ค. 2567 (ดูู 5)

พิธีอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และพิธีเปิดจัดงานเทศกาลมันแกวหวานและมหกรรมปศุสัตว์อีสาน ครั้งที่ 2

พิธีอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และพิธีเปิดจัดงานเทศกาลมันแกวหวานและมหกรรมปศุสัตว์อีสาน ครั้งที่ 2 โดยนายวิบูลย์ แก้วบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยนายนำชั..... วันที่ 24 ก.พ. 2567 (ดูู 199)

ขบวนเงานปีใหม่ 2566

ขบวนเงานปีใหม่ 2566   30 ธันวาคม  2566... วันที่ 30 ธ.ค. 2566 (ดูู 384)

ลอยกระทง ประจำปี 2566

ลอยกระทง ประจำปี 2566... วันที่ 27 พ.ย. 2566 (ดูู 298)

การแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลบรบือ ปีงบประมาณ 2567

การแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลบรบือ ปีงบประมาณ 2567  ระหว่างวันที่ื 23-25 ตุลาคม 2566  ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลรบือ ... วันที่ 25 ต.ค. 2566 (ดูู 392)

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  หลักสูตรจัดตั้ง  ในระหว่างวันที่  15-19 สิงหาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรบือ... วันที่ 15 ส.ค. 2566 (ดูู 425)

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม  2566  และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2566  ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2566  ณ ท..... วันที่ 13 ก.ค. 2566 (ดูู 941)

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ  ตั้งแต่  วันที่ 4- 10 กรกฎาคม 2566  ... วันที่ 10 ก.ค. 2566 (ดูู 398)

เทศกาลมันแกวหวานและมหกรรมปศุสัตว์อีสาน

เทศกาลมันแกวหวานและมหกรรมปศุสัตว์อีสาน ระหว่าง 22-26 กุมภาพันธ์  2566 ... วันที่ 22 ก.พ. 2566 (ดูู 464)

ติดตามโครงการถึงขยะเปียก

ติดตามโครงการถึงขยะเปียก... วันที่ 23 ม.ค. 2566 (ดูู 173)

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน นำโดย พลโท จเรศักดิ์ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา หัวหน้าคณะกรรมการโครงการฯ ได้พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดบ้านพงโพด หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นา..... วันที่ 24 พ.ย. 2565 (ดูู 267)

การแข่งขันกีฬาประชาชน อบต.บรบือ ปีงบประมาณ 2566

การแข่งขันกีฬาประชาชน อบต.บรบือ 2565... วันที่ 26 ต.ค. 2565 (ดูู 605)

การประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 3/2565 (ครั้งที่ 1)

การประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 3/2565 (ครั้งที่ 1) วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม... วันที่ 15 ส.ค. 2565 (ดูู 303)

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ในระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2565

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ในระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2565... วันที่ 15 ส.ค. 2565 (ดูู 211)

โครงการฝึกอบรม แรงงานผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่สนใจ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพฯ

โครงการฝึกอบรม แรงงานผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่สนใจ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ ประจำปี 2565 วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้ ดร. วรรณการต์ บ้านประสพโชค บ้านหนองแวง ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม... วันที่ 5 ก.ค. 2565 (ดูู 204)

กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา" ซ่อมแซมบ้านพักอาศัย

กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา" ซ่อมแซมบ้านพักอาศัย ในครัวเรือน นายสุด แสนคำ ณ บ้านนาดี หมู่ 13 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม... วันที่ 28 มิ.ย. 2565 (ดูู 195)

มอบเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย (ประเภทวาตภัย) 2565

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 "องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ" ได้มอบเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย (ประเภทวาตภัย) แก่ประชาชนในตำบลบรบือ หมู่ที่ 4,9 และหมู่ที่ 11 ที่ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 5 ครัวเรือน... ... วันที่ 22 มิ.ย. 2565 (ดูู 171)

โครงการอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565

วันที่ 16-17 มิ.ย. 65 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ จัดโครงการอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565 ให้กับ ผู้ใหญ่บ้าน,สมาชิก อบต.,อปพร,จิตอาสาพระราชทาน ในพื้นที่ ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม... วันที่ 17 มิ.ย. 2565 (ดูู 258)

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิ.ย.2565

คณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ / พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิ.ย.2565 ณ หอประชุมอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม... วันที่ 3 มิ.ย. 2565 (ดูู 179)

โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีสุข

โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีสุข ร่วมกับศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน และนายปรีชาพงศ์ ทองมี นายอำเภอบรบือ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทานในเขตพื้นที่อำเภอบรบือ ร่วมกิจกรรมกำจัดผักชวาและวัชพืช ปรั..... วันที่ 27 เม.ย. 2565 (ดูู 372)