องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

ประกาศราคากลาง : องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม


ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รถยนต์บรรทุกติดเครนไฮดรอลิค พร้อมชุดกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ 7 ก.ค. 2566 583
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 3/2564 9 มิ.ย. 2564 1456
นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 9 มิ.ย. 2564 1391
การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 1 เม.ย. 2564 1453
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 / 2564 25 มี.ค. 2564 1461
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี (ปีงบประมาณ 2564) 15 มี.ค. 2564 1266
นัดประชุมสภาสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ.2564 10 ก.พ. 2564 1417
ขอขยายระยะเวลาประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 18 ส.ค. 2563 2386
นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 10 ส.ค. 2563 722