องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


ออนไลน์ : 7

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ วันที่ โหลด
สรุปรายงานผลการสำรวจควมความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565   4 ม.ค. 2566 118
รายงานสรุปความพึงพอใจผู้มาติดต่อ 2565   12 ต.ค. 2565 94
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ   1 เม.ย. 2565 164
แบบสรุปความพึงพอใจ 2563   23 เม.ย. 2564 570
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563   1 ก.ค. 2563 313
แผนภูมิแสดงสถิติการให้บริการ   1 ก.ค. 2563 292
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   30 มิ.ย. 2563 279