องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 15

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   5 เม.ย. 2567 17
ข้อมูลสถิติการให้บริการประจำปี 2566 ราย 6 เดือน   12 เม.ย. 2566 361
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)   1 เม.ย. 2565 179
สถิติการให้บริการประชาชน 2563   1 พ.ค. 2563 231
สถิติการให้บริการประชาชน 2564   30 พ.ย. 542 257