องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

แผนการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 15

แผนการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566   27 เม.ย. 2566 315
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565   27 เม.ย. 2565 185
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564   10 ต.ค. 2563 256
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาน 2563   1 ต.ค. 2562 243
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาน 2562   1 ต.ค. 2561 243
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาน 2561   1 ต.ค. 2560 248