องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

แผนการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 5

แผนการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567   29 เม.ย. 2567 47
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566   27 เม.ย. 2566 360
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565   27 เม.ย. 2565 206
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564   10 ต.ค. 2563 273
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาน 2563   1 ต.ค. 2562 278
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาน 2562   1 ต.ค. 2561 263
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาน 2561   1 ต.ค. 2560 267