องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม


ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผลการปรกวดราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางสงกรานต์รีสอร์ท บ้านซำแฮด หมู่ที่ 15 22 ส.ค. 2566 181
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566 3 เม.ย. 2566 181
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาห้องประชุมสภา อบต.บรบือ ณ สำนักงาน อบต.บรบือ 17 มี.ค. 2566 319
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 1 มี.ค. 2566 176
ประกาศผลผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.11 22 ก.พ. 2566 131
ประกาศผลผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.15 22 ก.พ. 2566 120
ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.๖๗-๐๐๓ สายนาดี - โคกกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ณ บ้านนาดี หมู่ที่ ๑๓ 21 ก.พ. 2566 113
ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.๖๗-๐๑๑ (สายเหล่าโง้ง - นาดี) ช่วงหน้า รร.บ้านเหล่าโง้ง-หนองคูณ บ้านเหล่าโง้ง หมู่ที่ ๕ 21 ก.พ. 2566 99
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.๖๗-๐๑๓ บ้านโคกล่าม หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ก.พ. 2566 102
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.๖๗-๐๐๘ บ้านซำแฮด หมู่ที่ ๑๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ก.พ. 2566 116
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566 1 ก.พ. 2566 69
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566 1 ก.พ. 2566 78
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565 3 ม.ค. 2566 82
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 1 ธ.ค. 2565 70
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.๖๗-๐๐๓ สายนาดี - โคกกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ณ บ้านนาดี หมู่ที่ ๑๓ 30 พ.ย. 2565 95
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.๖๗-๐๑๑ (สายเหล่าโง้ง - นาดี) ช่วงหน้า รร.บ้านเหล่าโง้ง-หนองคูณ บ้านเหล่าโง้ง หมู่ที่ ๕ 30 พ.ย. 2565 107
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโคกกลาง - โคกดินแดง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๑๒ 30 พ.ย. 2565 116
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายโคกล่าม - หัวนา บ้านโคกล่าม หมู่ที่ ๑๑ 30 พ.ย. 2565 107
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาห้องประชุมสภา อบต.บรบือ ณ สำนักงาน อบต.บรบือ 30 พ.ย. 2565 127
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม2565 1 พ.ย. 2565 74
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม2565 1 มิ.ย. 2565 339
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565 2 พ.ค. 2565 306
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาศที่ 2 ระหว่าวเดือนมกราคม 2565 - เดือนมีนาคม 2565 29 เม.ย. 2565 215
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแวง – โคกกลาง ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,250 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.บรบือ) ณ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 17 อบต.บรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธี อิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidd 20 เม.ย. 2565 331
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565 ตามแบบ สขร.1 1 เม.ย. 2565 276
ประกาศและเอกสารประกวดราคา ก่อสร้างถนน คสล.ม.17 ตามเอกสารประกวดราคาเลขที่ E1/2565ลว.11มี.ค.65 11 มี.ค. 2565 288
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.17 7 มี.ค. 2565 259
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน2564 3 พ.ค. 2564 676
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านเหล่าโง้ง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (bidding) 30 เม.ย. 2564 598
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาดี หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (bidding) 30 เม.ย. 2564 568