องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม


ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ 12 มิ.ย. 2567 10
ประกาศ แผนกาารจัดซื้อจัดจ้าง อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ 28 พ.ค. 2567 28
ประกาศยกเลิก โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พ.ค. 2567 33
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกล่าม - หัวนา บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 11 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 24 พ.ค. 2567 30
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข มค.ถ.67-012 สายโคกล่าม – หนองแสง บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 8 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 24 พ.ค. 2567 39
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2567 1 เม.ย. 2567 131
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 1 มี.ค. 2567 101
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2567 1 ก.พ. 2567 89
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายข้างร้านหมูไทย บ้านซำแฮด หมู่ ที่ ๒ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ม.ค. 2567 339
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโคกกลาง – โคกดินแดง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 19 ม.ค. 2567 252
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 18 ม.ค. 2567 72
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2566 2 ม.ค. 2567 100
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 1 ธ.ค. 2566 88
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2566 2 พ.ย. 2566 114
ประกาศผลการปรกวดราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางสงกรานต์รีสอร์ท บ้านซำแฮด หมู่ที่ 15 22 ส.ค. 2566 543
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566 3 เม.ย. 2566 520
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาห้องประชุมสภา อบต.บรบือ ณ สำนักงาน อบต.บรบือ 17 มี.ค. 2566 662
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 1 มี.ค. 2566 501
ประกาศผลผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.11 22 ก.พ. 2566 451
ประกาศผลผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.15 22 ก.พ. 2566 439
ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.๖๗-๐๐๓ สายนาดี - โคกกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ณ บ้านนาดี หมู่ที่ ๑๓ 21 ก.พ. 2566 452
ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.๖๗-๐๑๑ (สายเหล่าโง้ง - นาดี) ช่วงหน้า รร.บ้านเหล่าโง้ง-หนองคูณ บ้านเหล่าโง้ง หมู่ที่ ๕ 21 ก.พ. 2566 180
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.๖๗-๐๑๓ บ้านโคกล่าม หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ก.พ. 2566 205
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.๖๗-๐๐๘ บ้านซำแฮด หมู่ที่ ๑๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ก.พ. 2566 189
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566 1 ก.พ. 2566 143
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566 1 ก.พ. 2566 157
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565 3 ม.ค. 2566 150
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 1 ธ.ค. 2565 146
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.๖๗-๐๐๓ สายนาดี - โคกกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ณ บ้านนาดี หมู่ที่ ๑๓ 30 พ.ย. 2565 170
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.๖๗-๐๑๑ (สายเหล่าโง้ง - นาดี) ช่วงหน้า รร.บ้านเหล่าโง้ง-หนองคูณ บ้านเหล่าโง้ง หมู่ที่ ๕ 30 พ.ย. 2565 199