องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 12

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2564   10 ต.ค. 2563 183
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2563   1 ต.ค. 2562 172
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2561   2 ต.ค. 2560 192