องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 80

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2564   10 ต.ค. 2563 298
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2563   1 ต.ค. 2562 270
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2561   2 ต.ค. 2560 286