องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 12

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วันที่ โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570)   30 ก.ย. 2565 20
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2565   1 เม.ย. 2565 86
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 4 ปี (2561 - 2564)   1 ม.ค. 2560 197