องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

สมาชิกสภา อบต.


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: สมาชิกสภา อบต.

สมาชิกสภา อบต.


นายสวาท หอมแพง
ประธานสภาฯ
เบอร์โทร : 0873098370


นายวิสิชน์ แก้วกันยา
รองประธานสภาฯ (ส.อบต.หมู่ 3)
เบอร์โทร : 0901038321


นายสนอง นามคำมี
ส.อบต.หมู่ 2
เบอร์โทร : 0872346974


นายศักดิ์ชัย สีสกุล
ส.อบต.หมู่ 4
เบอร์โทร : 0902421253


นางสาวพรทิพย์ ศรีพงษ์
ส.อบต.หมู่ 5
เบอร์โทร : 0951683489


นายชัชวาล สมสิน
ส.อบต.หมู่ 6
เบอร์โทร : 0877796506


นางละออ พงอุดทา
ส.อบต.หมู่ 8
เบอร์โทร : 0981895792


นางชมนะพิศ ทบทอบ
ส.อบต.หมู่ 9
เบอร์โทร : 0956694984


นางทุมมา ภูรับ
ส.อบต.หมู่ 10
เบอร์โทร : 0621820242


นางไพวรรณ์ ขานวงศ์
ส.อบต.หมู่ 11
เบอร์โทร : 0857543485


นางศิริ ชาวเหนือ
ส.อบต.หมู่ 12
เบอร์โทร : 0817492939


นางสาวกชวรรณ วงษ์นาหล้า
เลขานุการสภาฯ (ส.อบต.หมู่ 15)
เบอร์โทร : 0873743922


นางศศิรินทร์ ธุระทำ
ส.อบต.หมู่ 17
เบอร์โทร : 084-0868312