องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

ข่าวงานสภาฯ : องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม


ออนไลน์ : 17

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2565 18 ม.ค. 2565 762
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 18 ม.ค. 2565 674
การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 18 ม.ค. 2565 514
แจ้งประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 1/2565 18 ม.ค. 2565 699
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 1/2565 18 ม.ค. 2565 597
หนังสือนัดประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 1/2565 18 ม.ค. 2565 835
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 13 ก.ย. 2564 578
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 8 ก.ย. 2564 149
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2564 (ครั้งที่ 3) 30 ส.ค. 2564 142
นัดประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 4/2564 (ครั้งที่ 3) 24 ส.ค. 2564 142
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2564 (ครั้งที่ 2) 15 ส.ค. 2564 138
นัดประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 4/2564 (ครั้งที่ 2) 11 ส.ค. 2564 167
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2564 (ครั้งที่ 1) 10 ส.ค. 2564 148
นัดประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 4/2564 (ครั้งที่ 1) 2 ส.ค. 2564 134
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 15 มิ.ย. 2564 136
นัดประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 3/2564 9 มิ.ย. 2564 139
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 8 เม.ย. 2564 143
นัดประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 2/2564 2 เม.ย. 2564 141
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 15 ก.พ. 2564 132
นัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี พ.ศ.2564 5 ก.พ. 2564 147