องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

แผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 8

แผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566-2570   28 ต.ค. 2565 284
แผนพัฒนา 5 ปี (2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563   1 ต.ค. 2563 435
แผนพัฒนา 4 ปี (2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2561   1 ต.ค. 2562 334
แผนพัฒนา 4 ปี (2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2560   1 ต.ค. 2561 307
แผนพัฒนา 4 ปี (2561-2564)   1 ต.ค. 2560 332
แผนพัฒนา 5 ปี (2561-2565)   1 ต.ค. 2560 342