องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

ผู้บริหาร


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: ผู้บริหาร

ผู้บริหาร


นายนำชัย ศักดิ์สกุลวัฒนา
นายกองค์การบริการส่วนตำบลบรบือ
เบอร์โทร : 0941656555


นายบุญเพ็ง ลครพล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ
เบอร์โทร : 0872290253


นายบุญ แก้วหานาม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ
เบอร์โทร : 0846017318


นายเอี่ยม จิณรักษ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ
เบอร์โทร : 0933461315