องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

ระเบียบและข้อบัญญัติ


ออนไลน์ : 7

ระเบียบและข้อบัญญัติ วันที่ โหลด
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559   1 ธ.ค. 2563 617
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2559   1 มิ.ย. 2563 284
การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2559   1 มิ.ย. 2563 260