องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

รายงานทางการเงิน


ออนไลน์ : 17

รายงานทางการเงิน วันที่ โหลด
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน 30 กันยายน 2565   30 มี.ค. 2566 78
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   19 ต.ค. 2565 87
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564   1 เม.ย. 2565 95
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564   28 ม.ค. 2565 110
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 ในรอบ 6 เดือน   1 เม.ย. 2564 210
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563   2 พ.ย. 2563 217
รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2563   1 ก.ค. 2563 260
รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2563   1 มิ.ย. 2563 199
รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2563   1 พ.ค. 2563 193
รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2563   1 เม.ย. 2563 224
รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563   1 มี.ค. 2563 193
รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2563   1 ก.พ. 2563 193
รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2562   1 ม.ค. 2563 220
รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562   1 ธ.ค. 2562 205
รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562   1 พ.ย. 2562 213
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน 30 กันยายน 2562   30 ก.ย. 2562 235
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2562   10 เม.ย. 2562 257
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2561   13 มี.ค. 2562 227