องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

รายงานทางการเงิน


ออนไลน์ : 17

รายงานทางการเงิน วันที่ โหลด
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน 30 กันยายน 2565   30 มี.ค. 2566 14
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   19 ต.ค. 2565 38
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564   1 เม.ย. 2565 50
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564   28 ม.ค. 2565 58
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 ในรอบ 6 เดือน   1 เม.ย. 2564 155
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563   2 พ.ย. 2563 166
รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2563   1 ก.ค. 2563 207
รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2563   1 มิ.ย. 2563 152
รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2563   1 พ.ค. 2563 149
รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2563   1 เม.ย. 2563 174
รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563   1 มี.ค. 2563 149
รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2563   1 ก.พ. 2563 149
รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2562   1 ม.ค. 2563 167
รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562   1 ธ.ค. 2562 159
รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562   1 พ.ย. 2562 158
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน 30 กันยายน 2562   30 ก.ย. 2562 185
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2562   10 เม.ย. 2562 212
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2561   13 มี.ค. 2562 178