องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

รายงานทางการเงิน


ออนไลน์ : 15

รายงานทางการเงิน วันที่ โหลด
การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1   9 เม.ย. 2567 124
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน 30 กันยายน 2565   30 มี.ค. 2566 126
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   19 ต.ค. 2565 121
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564   1 เม.ย. 2565 133
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564   28 ม.ค. 2565 158
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 ในรอบ 6 เดือน   1 เม.ย. 2564 250
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563   2 พ.ย. 2563 255
รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2563   1 ก.ค. 2563 312
รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2563   1 มิ.ย. 2563 237
รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2563   1 พ.ค. 2563 229
รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2563   1 เม.ย. 2563 272
รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563   1 มี.ค. 2563 235
รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2563   1 ก.พ. 2563 226
รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2562   1 ม.ค. 2563 253
รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562   1 ธ.ค. 2562 242
รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562   1 พ.ย. 2562 237
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน 30 กันยายน 2562   30 ก.ย. 2562 267
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2562   10 เม.ย. 2562 294
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2561   13 มี.ค. 2562 252