องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 5

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรของ อบต.บรบือ   20 ต.ค. 2564 139
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิลผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง รอบที่ 2/2563 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2563)   1 เม.ย. 2563 292
ขอความเห็นชอบในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้   11 มี.ค. 2563 282
ประกาศ อบต.บรบือ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ประจำปีงบประมาณ 2563   27 ก.พ. 2563 253
รายงานการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้พนักงานส่วนตำบล   6 ก.พ. 2563 260
รายงานแสดงความประสงค์ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งสายการสอน   28 ม.ค. 2563 282
ขอความเห็นชอบในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้   21 ม.ค. 2563 248
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิลผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง รอบที่ 1/2563 (1 ตุลาคม 2562- 31 มีนาคม 2563)   1 ต.ค. 2562 351