องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


ออนไลน์ : 16

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี วันที่ โหลด
รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากร 2565   20 เม.ย. 2566 26
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2564   1 เม.ย. 2565 78
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563   1 เม.ย. 2564 151
โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2563   1 ก.พ. 2564 142
รายงานผลเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น   7 ก.พ. 2563 202
การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล (ครึ่งปีหลัง 2562)   20 พ.ย. 2562 189
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562   14 ต.ค. 2562 344
การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล   14 ธ.ค. 2561 426