องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


ออนไลน์ : 11

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566   1 ก.พ. 2567 25
รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากร 2565   20 เม.ย. 2566 247
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2564   1 เม.ย. 2565 145
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563   1 เม.ย. 2564 233
โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2563   1 ก.พ. 2564 222
รายงานผลเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น   7 ก.พ. 2563 286
การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล (ครึ่งปีหลัง 2562)   20 พ.ย. 2562 273
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562   14 ต.ค. 2562 424
การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล   14 ธ.ค. 2561 1046