องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี


ออนไลน์ : 10

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี วันที่ โหลด
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบของเจ้าหน้าทีื่ ประจำปี พ.ศ. 2566   5 เม.ย. 2567 41
029 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566   12 เม.ย. 2566 115
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2565   19 เม.ย. 2565 277
ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริต ปี 2564   1 เม.ย. 2564 627
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2563   1 ก.ค. 2563 292
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2561   1 ต.ค. 2561 243
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2562   1 ต.ค. 2561 240