องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 15

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันกันการทุจริตประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน   21 ม.ค. 2566 111
รายงานการติดตามการประเมินผลแผนป้องกันการทุจริตในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม2564 - มีนาคม 2565)   8 เม.ย. 2565 164