องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 13

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566   20 เม.ย. 2566 21
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565   1 มี.ค. 2565 107
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564   8 เม.ย. 2564 506
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2561   1 ต.ค. 2561 182
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2560   1 ต.ค. 2560 187
  30 พ.ย. 542 116
  30 พ.ย. 542 89