องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

ข้อบัญญัติงบประมาณ


ออนไลน์ : 8

ข้อบัญญัติงบประมาณ วันที่ โหลด
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566   28 ต.ค. 2565 108
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564   1 ต.ค. 2563 231
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563   23 ก.ย. 2562 144
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562   1 ต.ค. 2561 147
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561   1 ต.ค. 2560 149
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565   30 พ.ย. 542 193