องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

ข้อบัญญัติงบประมาณ


ออนไลน์ : 7

ข้อบัญญัติงบประมาณ วันที่ โหลด
งบ 67   9 ต.ค. 2566 135
งบ 65   9 ต.ค. 2566 242
งบ 64   9 ต.ค. 2566 179
งบ 63   9 ต.ค. 2566 166
งบ 62   9 ต.ค. 2566 151
งบ 61   9 ต.ค. 2566 77
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2567   6 ต.ค. 2566 190
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566   28 ต.ค. 2565 215
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564   1 ต.ค. 2563 322
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563   23 ก.ย. 2562 211
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562   1 ต.ค. 2561 224
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561   1 ต.ค. 2560 221
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565   30 พ.ย. 542 336