องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 18

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566   4 ม.ค. 2566 26
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565   1 มี.ค. 2565 96
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564   6 พ.ย. 2563 173
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563   1 ก.ย. 2562 209