องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)


ออนไลน์ : 20

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) วันที่ โหลด
ประกาศนโยบายงดรับของขวัญ No Gift Policy   24 ม.ค. 2566 152
No Gift Policy   24 ม.ค. 2566 151
ประกาศนโยบายงดรับของขวัญ No Gift Policy   10 ก.พ. 2565 1886
ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy   10 ก.พ. 2565 946
เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต   5 ม.ค. 2564 758
การแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต   1 มิ.ย. 2563 695