องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)


ออนไลน์ : 15

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) วันที่ โหลด
ภาพงดรับของขวัญ No Gift Policy   17 ม.ค. 2567 247
ประกาศเจตนารมณ์งดรับของขวัญ No Gift Policy   17 ม.ค. 2567 254
ประกาศนโยบายงดรับของขวัญ No Gift Policy   24 ม.ค. 2566 579
No Gift Policy   24 ม.ค. 2566 492
ประกาศนโยบายงดรับของขวัญ No Gift Policy   10 ก.พ. 2565 2042
ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy   10 ก.พ. 2565 1058
เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต   5 ม.ค. 2564 836
การแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต   1 มิ.ย. 2563 769