องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)


ออนไลน์ : 14

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) วันที่ โหลด
ประกาศนโยบายงดรับของขวัญ No Gift Policy   24 ม.ค. 2566 30
No Gift Policy   24 ม.ค. 2566 27
ประกาศนโยบายงดรับของขวัญ No Gift Policy   10 ก.พ. 2565 1802
ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy   10 ก.พ. 2565 874
เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต   5 ม.ค. 2564 702
การแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต   1 มิ.ย. 2563 622