องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


ออนไลน์ : 6

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต วันที่ โหลด
035 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566 pdf   11 เม.ย. 2566 296
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2565   11 เม.ย. 2565 209
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2564   8 เม.ย. 2564 594