องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม


ออนไลน์ : 11

ข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม วันที่ โหลด
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม (คณะการพัฒนาท้องถิ่น 2)   5 เม.ย. 2566 99
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม (คณะการพัฒนาท้องถิ่น 1)   24 ม.ค. 2566 89
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ประชาคมจัดทำแผน   8 เม.ย. 2565 159
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   8 เม.ย. 2565 171
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม   1 เม.ย. 2564 263
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน   6 พ.ย. 2563 257
คณะกรรมการติดตามและเประเมินผลแผน   2 พ.ย. 2563 245