องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 9

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (มกราคม - มีนาคม 2565)   11 เม.ย. 2565 215
รายงานผลการดำเนินงานตามผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - ตุลาคม 2565)   11 เม.ย. 2565 208
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2564)   10 ม.ค. 2565 141