องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

ครงการจัดแสดงนิทรรศการและตลาดนัดมันแกวบรบือ


ออนไลน์ : 10

Gallery :: ครงการจัดแสดงนิทรรศการและตลาดนัดมันแกวบรบือ
องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือได้จัดโครงการจัดแสดงนิทรรศการและตลาดนัดมันแกวบรบือ ณ ถนนร้านค้าชุมชนบริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ระหว่างวันที่ 9-12 เม.ย 2565 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และมีนายอำเภอ นายก อบต.บรบือ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชกาลระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับท้องที่ ท้องถิ่น และเกษตรกร เข้าร่วมงานฯ
วันที่ : 9 เมษายน 2565   View : 119