องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน


ออนไลน์ : 11

Gallery :: โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  หลักสูตรจัดตั้ง  ในระหว่างวันที่  15-19 สิงหาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรบือ
วันที่ : 15 สิงหาคม 2566   View : 202