องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

"หนูน้อยเศรษฐกิจพอเพียง"


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: "หนูน้อยเศรษฐกิจพอเพียง"


บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัด และชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน แหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่น               "หนูน้อยเศรษฐกิจพอเพียง"  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโคกล่าม 
โพสโดย :   วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566   View : 99
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :