องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.๖๗-๐๑๑ (สายเหล่าโง้ง - นาดี) ช่วงหน้า รร.บ้านเหล่าโง้ง-หนองคูณ บ้านเหล่าโง้ง หมู่ที่ ๕


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.๖๗-๐๑๑ (สายเหล่าโง้ง - นาดี) ช่วงหน้า รร.บ้านเหล่าโง้ง-หนองคูณ บ้านเหล่าโง้ง หมู่ที่ ๕

ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.๖๗-๐๑๑
 (สายเหล่าโง้ง - นาดี) ช่วงหน้า รร.บ้านเหล่าโง้ง-หนองคูณ บ้านเหล่าโง้ง หมู่ที่ ๕
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566   View : 28
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :