องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำเป็นโรคที่สามารถติดเชื้อเข้าสู่สมองติดต่อจากสัตว์สู่คน มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต ผู้ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะเสียชีวิตเกือบทุกราย เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มียาที่ใช้ในการรักษา แต่ทั้งนี้เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน


 
โพสโดย :   วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566   View : 278
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :