องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

ประกาศผลการปรกวดราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางสงกรานต์รีสอร์ท บ้านซำแฮด หมู่ที่ 15


ออนไลน์ : 88

หัวข้อ :: ประกาศผลการปรกวดราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางสงกรานต์รีสอร์ท บ้านซำแฮด หมู่ที่ 15

ประกาศผลการปรกวดราคา  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางสงกรานต์รีสอร์ท บ้านซำแฮด หมู่ที่  15
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 22 สิงหาคม 2566   View : 502
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :