องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือพ้นจากตำแหน่ง


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือพ้นจากตำแหน่ง

ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือพ้นจากตำแหน่ง

เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566   View : 452
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :