องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566   View : 22
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :