องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบอำนาจและมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำ ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


ออนไลน์ : 15

หัวข้อ :: แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบอำนาจและมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำ ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบอำนาจและมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำ ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566   View : 29
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :